ICU

各位老师,下列表中,耐药(耐药数/抗菌药数)是什么意思?如何统计?请老师指教

表5:             ICU目标性监测情况汇总表

监测日期:年月     监测人数:    平均病情严重程度:分

本月第一天病人数                当月新进病人数                下月第一天病人数       

病人住院总日数                感染人数        感染率        调整后        感染例次        感染例次率        调整后

医院感染发生率(%)                %        %                %        %

住院日感染发病率(‰)                ‰        ‰                ‰        ‰

导尿病人日数                        ‰        ‰                ‰        ‰

尿道插管使用率(%)        %                                               

导尿相关感染发病率(‰)                                               

动、静脉插管日数                        ‰        ‰                ‰        ‰

动静脉插管使用率(%)        %                                               

动静脉插管相关感染发病率(‰)                                               

使用呼吸机日数                        ‰        ‰                ‰        ‰

呼吸机使用率(%)        %                                               

呼吸机相关感染发病率

(‰)                                               

细菌培养情况        送检

总次数                检出总株数       

        细菌名称        株数        耐药(耐药数/抗菌药数)        特殊耐药菌

细菌1                               

细菌2                               

细菌3                               

细菌4                               

细菌5                               

细菌6                               

细菌7                               

注:此表应根据ICU病人日志及各项监测数据计算、填写。
已邀请:

明玥&&

赞同来自:

题目和表格不太一致,这应该是一个三管监测的统计表格,那么下面是对于病原微生物检测出来结果的统计,就是把某一时段发生感染病例病原学结果统计出来

感控雏鹰&&

赞同来自:

从上传的资料来看,耐药数/抗菌药数可能就是对某种病原菌做20种抗菌药物的药敏试验,发现对5种抗菌药物耐药,则就是5/20,似乎就是想表达这个意思吧

458692662&&

赞同来自:

路过学习了..............................

ssydj&&

赞同来自:

有点乱啊    这个                                         

ywp香水百合&&

赞同来自:

各位老师,我在论坛上看到的,统计微生物检测下述内容看不懂,想请老师指教。

细菌培养情况: 耐药(耐药数/抗菌药数)。   耐药(耐药数/抗菌药数)是什么意思。谢谢                                                         

要回复问题请先登录注册